Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 90

  Em đã bao giờ bị ho, sổ mũi hay viêm họng chưa? Khi bị như vậy em thấy thế nào?

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 90 - 91

  1. Quan sát các hình sau và cho biết các cách chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp. Nêu tác dụng của mỗi việc làm đó. 2. Dùng khăn sạch và mềm lau hai lỗ mũi, em thấy gì trên khăn? Cho biết tại sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng. 3. Kể thêm các cách em biết để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp. 4. Quan sát hình dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao Minh phải đi khám bệnh? Bác sĩ nói Minh bị bệnh gì? Minh bị bệnh do những nguyên nhân nào? Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh hô hấ

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 92

  1. hít thở đúng cách. Bước 1. Hít thật sâu và sâu bằng mũi cho đến khi bụng phồng lên. Bước 2. Thở ra chậm để không khí từ từ đi qua mũi cho đến khi bụng xẹp xuống. 2. Quan sát các hình dưới đây và cho biết những việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 93

  1. Em đã làm được việc nào dưới đây? Giải thích tác dụng của việc làm đó. 2. Hằng ngày, em vệ sinh mũi, họng như thế nào? 3. Chia sẻ việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.

  Xem lời giải