Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 116

  1. Thảo luận theo nhóm và hoàn thành vào bảng theo gợi ý sau: 2. Làm và trưng bày bộ sưu tập “Các mùa ở địa phương em”.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 117

  Nếu ở địa phương em sắp có mưa lớn và kéo dài, thiên tai nào có thể xảy ra? Trao đổi với bạn về các việc cần làm để ứng phó, hạn chế những thiệt hại do thiên tai đó gây ra.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo