Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 32

  Khi tham gia các hoạt động ở trường, em đã từng thấy tình huống nguy hiểm nào. Nói nguyên nhân xảy ra tình huống đó.

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 32

  Quan sát và cho biết những tình huống nào là nguy hiểm trong các hình dưới đây. Vì sao. Thảo luận và trả lời câu hỏi sau. Em và các bạn thường tham gia những hoạt động nào ở trường. Những tình huống nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Em cần làm gì để phòng tránh nguy hiểm khi tham gia các hoạt động ở trường

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 34

  Gắn cánh hoa cho phù hợp về những điều nên và không nên khi tham gia một số hoạt động ở trường.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 34

  Em sẽ nói và làm gì khi gặp các tình huống sau. Viết điều em cam kết để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. Chia sẻ với thầy, cô giáo và người thân điều em đã cam kết.

  Xem lời giải