Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 40

  Triển lãm tranh, ảnh về một số sự kiện ở trường. Nhóm em chọn sự kiện nào. Vì sao. Giới thiệu nội dung của các bức tranh, ảnh mà nhóm em lựa chọn.Em sẽ nói và làm gì trong tình huống sau.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 41

  Chia sẻ về Dự án “Làm xanh trường lớp” của lớp em. Số lượng cây xanh mang đến. Tên cây xanh. Hoạt động chăm sóc cây. Kết quả. Cảm nhận của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo