Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 48

  Hằng ngày, gia đình em thường sử dụng phương tiện giao thông nào

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 48

  Quan sát các hình dưới đây và cho biết. Tên các phương tiện giao thông mà bạn Minh đã sử dụng khi đi du lịch cùng gia đình. Mỗi phương tiện trong hình đi trên loại đường giao thông nào. Các phương tiện giao thông có tiện ích gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 49

  Kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 49

  Ở địa phương em có các loại đường giao thông nào. Người dân thường sử dụng các phương tiện giao thông gì. Các phương tiện giao thông đó đem lại tiện ích gì cho người dân địa phương em.

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 50

  Hãy quan sát hình và thực hiện các yêu cầu sau: Nói tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông. Chỉ những biển báo giống nhau về hình dạng và màu sắc. Phân loại các biển báo giao thông dưới đây vào nhóm: biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm.

  Xem lời giải
 • Hoạt động thực hành trang 50

  Hoàn thành bảng theo mẫu sau

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 51

  Quan sát đường đi bộ tới trường hằng ngày của Hoa theo sơ đồ và thực hiện các yêu cầu sau. Hoa cần chú ý những biển báo giao thông nào. Hãy hướng dẫn Hoa đi đến trường an toàn. Vì sao Hoa phải tuân thủ quy định của các biển báo giao thông đó

  Xem lời giải