Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 56

  Cùng hoàn thành sơ đồ sau. Khi cùng mẹ đi chợ để mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết, em sẽ lựa chọn những hàng hóa nào. Khi lựa chọn những hàng hóa đó, em cần chú ý điều gì. Em hãy. Ghép các hình ở cột A với cột B để tạo thành biển báo giao thông theo quy định.Nói tên và ý nghĩa của từng loại biển báo đó.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 57

  Hoàn thành sản phẩm học tập. Vẽ hoặc cắt dán một số biển báo giao thông. Giới thiệu với bạn bè và người thân sản phẩm của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo