Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 72

  Em cần chuẩn bị trang phục và đồ dùng như thế nào cho buổi quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 72

  Hãy quan sát vườn trường, vườn cây, công viên hoặc trang trại,… và thực hiện các yêu cầu sau: 1. Tìm kiếm các cây và con vật sống ở khu vực đó. 2. Mô tả môi trường sống của thực vật và động vật nơi em quan sát. 3. Tìm hiểu việc làm của con người làm cho môi trường sống của thực vật và động vật ở đó thay đổi. 4. Hoàn thành phiếu quan sát theo gợi ý sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động vận dụng trang 75

  Thảo luận về các việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi em đã quan sát theo gợi ý sau:

  Xem lời giải