Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 62

  Kể tên và nơi sống của các con vật mà em biết.

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 62

  1. Chỉ và nói tên các con vật mà em quan sát được trong hình dưới đây. Chúng sống ở đâu? 2. Các con vật đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước? 3. Phân loại các con vật dựa vào nơi sống và môi trường sống. Hoàn thành bảng theo mẫu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 64

  1. Nơi em đang sống có những con vật gì? Chúng sống ở môi trường nào? 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: 3. Viết tên hoặc dán tranh, ảnh các con vật theo sơ đồ gợi ý sau:

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 65

  1. Các con vật trong hình sau đang gặp nguy hiểm gì? 2. Dự đoán xem các con vật sẽ như thế nào nếu không được giải cứu. 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của động vật bị thay đổi?

  Xem lời giải