Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 98

  Em đã bao giờ cảm thấy bí tiểu hoặc đi tiểu nhiều lần chưa? Em cảm thấy thế nào khi bị như vậy?

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 98

  Quan sát các hình dưới đây và nêu những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 99 - 100

  1. Điều tra thói quen ảnh hưởng đến cơ quan bài tiết nước tiểu theo gợi ý sau: Có bao nhiêu bạn có thói quen tốt, bao nhiêu bạn có thói quen không tốt cho cơ quan bài tiết nước tiểu? 2. Nói về những việc nên làm, không nên làm để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 101

  1. Nói với bạn sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh sỏi thận. 2. Thảo luận để đưa ra cách thực hiện thói quen tốt giúp bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

  Xem lời giải