Giải mục 1 trang 31, 32, 33 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Thay ? trong các biểu thức sau bằng dấu thích hợp (=,>,<). a) -34,2 ? -27; b) (frac{6}{{ - 8}}) ? ( - frac{3}{4};) c) 2 024 ? 1 954.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Câu hỏi trang 31 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Thay ? trong các biểu thức sau bằng dấu thích hợp (=,>,<).

a) -34,2     ?    -27;

b) \(\frac{6}{{ - 8}}\)      ?     \( - \frac{3}{4};\)

c) 2 024   ?    1 954.

Phương pháp giải:

Trên tập số thực, với hai số a và b có ba trường hợp:

- Số a lớn hơn số b, kí hiệu \(a > b.\)

- Số a bé hơn số b, kí hiệu \(a < b.\)

- Số a bằng số b, kí hiệu \(a = b.\)

Lời giải chi tiết:

a) -34,2  <    -27;

b) \(\frac{6}{{ - 8}}\)      =     \( - \frac{3}{4};\)

c) 2 024   >    1 954.

LT1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 32 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Biển báo giao thông R.306 (H.2.5) báo tốc độ tối thiểu cho các loại xe cơ giới. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Nếu một ô tô đi trên đường đó với tốc độ a (km/h) thì a phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

A. \(a < 60.\)

B. \(a > 60.\)

C. \(a \ge 60.\)

D. \(a \le 60.\)

Phương pháp giải:

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Tức là tốc độ của người đi trên đường không nhỏ hơn 60 km/h tức là có thể bằng 60 km/h hoặc lớn hơn 60 km/h

Lời giải chi tiết:

Vậy đáp án đúng là đáp án C.

LT2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 33 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Chứng minh rằng:

a) \(\frac{{2024}}{{1000}} > 1,9;\)

b) \( - \frac{{2022}}{{2023}} >  - 1,1.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất bắc cầu: Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì \(a < c.\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{{2024}}{{1000}} > 1,9;\)

Ta có \(\frac{{2024}}{{1000}} > \frac{{2000}}{{1000}}\) hay \(\frac{{2024}}{{1000}} > 2 > 1,9\) nên  \(\frac{{2024}}{{1000}} > 1,9\)

b) \(\frac{{ - 2022}}{{2023}} >  - 1,1.\)

Ta có \(\frac{{ - 2022}}{{2023}} > \frac{{ - 2023}}{{2023}}\) hay \(\frac{{ - 2022}}{{2023}} >  - 1 >  - 1,1\) nên \(\frac{{ - 2022}}{{2023}} >  - 1,1.\)

VD1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Vận dụng 1 trang 33 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Viết các bất đẳng thức để mô tả tốc độ cho phép trong tình huống mở đầu:

a) Ô tô ở làn giữa;

b) Xe máy ở làn bên phải.

Tình huống mở đầu

Khi đi đường, chúng ta có thể thấy các biển báo giao thông báo hiệu giới hạn tốc độ mà xe cơ giới được phép đi.

Em có biết ý nghĩa của biển báo giao thông ở Hình 2.4 (biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép theo xe, trên từng làn đường) không?

 

Phương pháp giải:

- Để ô tô ở làn giữa thì vận tốc của ô tô không vượt quá 50 km/h

- Xe máy ở làn bên phải thì vận tốc không vượt quá 50km/h

Lời giải chi tiết:

a) Gọi vận tốc ô tô là a km/h, bất đẳng thức mô tả tốc độ cho phép của ô tô ở làn giữa là \(a \le 50.\)

b) Gọi vận tốc xe máy là b km/h, bất đẳng thức mô tả tốc độ cho phép của xe máy ở làn bên phải là \(b \le 50.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close