Quảng cáo
 • Lý thuyết Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

  1. Độ dài của cung tròn Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 91, 92

  Biết rằng trên một đường tròn, hai cung bằng nhau thì có cùng độ dài và độ dài của cung tỉ lệ với số đo của nó. Từ đó hay lập công thức tính độ dài cung (n^circ ) của đường tròn bán kính R bằng cách thực hiện các bước sau: a) Từ (1), tính độ dài của cung (1^circ .) b) Tính độ dài (l) của cung (n^circ .)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 93, 94

  Em hãy tìm một số hình ảnh của hình quạt tròn và hình vành khuyên trong thực tế

  Xem chi tiết
 • Bài 5.9 trang 94

  Cho đường tròn (O; 4 cm) và ba điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A và số đo của cung nhỏ BC bằng (70^circ .) a) Giải thích tại sao hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau. b) Tính độ dài của các cung BC, AB và AC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

  Xem chi tiết
 • Bài 5.10 trang 95

  Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính 4 cm, ứng với cung (36^circ .)

  Xem chi tiết
 • Bài 5.11 trang 95

  Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 5 cm và 4 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.12 trang 95

  Có hai chiếc bánh pizza hình tròn (H.5.18). Chiếc bánh thứ nhất có đường kính 16 cm được cắt thành 6 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính 18 cm được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất và thứ hai.

  Xem chi tiết
 • Bài 5.13 trang 95

  Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2 dm như hình 5.19. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm (làm tròn kết quả đến hàng trăm của dm2).

  Xem chi tiết