Giải bài tập 2.7 trang 35 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau: a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô; b) Xe buýt chở được tối đa 45 người; c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau:

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô;

b) Xe buýt chở được tối đa 45 người;

c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô tức là số tuổi của bạn phải lớn hơn hoặt bằng 18 tuổi thì mới được lái ô tô

b) Xe buýt chở được tối đa 45 người tức là số người trên xe buýt nhỏ hơn hoặc bằng 45 người.

c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng tức là mức lương tối thiểu của một giờ làm việc của người lao động sẽ lớn hơn hoặc bằng 20 000 đồng.

Lời giải chi tiết

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô

Gọi số tuổi của bạn để được phép lái ô tô là x thì ta có bất đẳng thức \(x \ge 18\)

b) Xe buýt chở được tối đa 45 người

Gọi số người trên xe buýt là x thì ta có bất đẳng thức \(x \le 45\)

c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

Gọi mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là x (đồng) thì ta có bất đẳng thức \(x \ge 20000\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close