Quảng cáo
 • Bài 4.21 trang 81

  Trong Hình 4.32, (cos alpha ) bằng A. (frac{5}{3}.) B. (frac{3}{4}.) C. (frac{3}{5}.) D. (frac{4}{5}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 4.22 trang 81

  Trong tam giác MNP vuông tại M (H.4.33), (sin widehat {MNP}) bằng: A. (frac{{PN}}{{MN}}) B. (frac{{MP}}{{PN}}) C. (frac{{MN}}{{PN}}) D. (frac{{MN}}{{MP}})

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 4.23 trang 81

  Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.34), (tan widehat B) bằng A. (frac{{AB}}{{AC}}). B. (frac{{AC}}{{AB}}). C. (frac{{AB}}{{BC}}). D. (frac{{BC}}{{AC}}).

  Xem chi tiết
 • Bài 4.24 trang 81

  Với mọi góc nhọn (alpha ) ta có A. (sin left( {{{90}^0} - alpha } right) = cos alpha ) B. (tan left( {{{90}^0} - alpha } right) = cos alpha ) C. (cot left( {{{90}^0} - alpha } right) = 1 - tan alpha ) D. (cot left( {{{90}^0} - alpha } right) = sin alpha )

  Xem chi tiết
 • Bài 4.25 trang 81

  Giá trị (tan {30^0}) bằng A. (sqrt 3 ) B. (frac{{sqrt 3 }}{2}) C. (frac{1}{{sqrt 3 }}) D. 1

  Xem chi tiết
 • Bài 4.26 trang 81

  Xét các tam giác vuông có một góc nhọn bằng hai lần góc nhọn còn lại. Hỏi các tam giác đó có đồng dạng với nhau không? Tính sin và cos của góc nhọn lớn hơn.

  Xem chi tiết
 • Bài 4.27 trang 81

  Hình 4.35 là mô hình của một túp lều. Tìm góc (alpha ) giữa cạnh mái lều và mặt đất (làm tròn kết quả đến phút).

  Xem chi tiết
 • Bài 4.28 trang 82

  Một cây cao bị gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất góc ({20^0}) và chắn ngang lối đi một đoạn 5 m (H.4.36). Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

  Xem chi tiết
 • Bài 4.29 trang 82

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có (widehat B = alpha ) (H.4.37). a) Hãy viết các tỉ số lượng giác (sin alpha ;cos alpha ) b) Sử dụng định lý Pythagore, chứng minh rằng ({sin ^2}alpha + {cos ^2}alpha = 1)

  Xem chi tiết
 • Bài 4.30 trang 82

  Đố vui. Chu vi Trái Đất bằng bao nhiêu? Vào khoảng năm 200 trước Công nguyên, Eratosthenes (Ơ-ra-tô-xten), một nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp, đã ước lượng được “chu vi” của Trái Đất (chu vi của đường Xích Đạo) nhờ hai quan sát sau: 1. Hồi đó, hằng năm cứ vào trưa ngày Hạ Chí (21/6), người ta thấy tia sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy một giếng sâu nổi tiếng ở thành phố Syene (Xy-en), tức là tia sáng chiếu thẳng đứng. 2. Cũng vào trưa một ngày Hạ chí, ở thành phố Alexandria (A-l

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo