Giải bài tập 2.11 trang 35 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Chứng minh rằng: a) ( - frac{{2023}}{{2024}} > - frac{{2024}}{{2023}};) b) (frac{{34}}{{11}} > frac{{26}}{9}.)

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng:

a) \( - \frac{{2023}}{{2024}} >  - \frac{{2024}}{{2023}};\)

b) \(\frac{{34}}{{11}} > \frac{{26}}{9}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất bắc cầu: Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì \(a < c.\)

Lời giải chi tiết

a) \( - \frac{{2023}}{{2024}} >  - \frac{{2024}}{{2023}};\)

Ta có \( - \frac{{2023}}{{2024}} >  - \frac{{2024}}{{2024}}\) hay \( - \frac{{2023}}{{2024}} >  - 1\)

\( - \frac{{2024}}{{2024}} >  - \frac{{2024}}{{2023}}\) hay \( - 1 >  - \frac{{2024}}{{2023}}\)

Suy ra \( - \frac{{2023}}{{2024}} >  - \frac{{2024}}{{2023}}.\)

b) \(\frac{{34}}{{11}} > \frac{{26}}{9}.\)

Ta có \(\frac{{34}}{{11}} > \frac{{33}}{{11}}\) hay \(\frac{{34}}{{11}} > 3\)

\(\frac{{27}}{9} > \frac{{26}}{9}\) hay \(3 > \frac{{26}}{9}\)

Suy ra \(\frac{{34}}{{11}} > \frac{{26}}{9}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close