Quảng cáo
 • Lý thuyết Cung và dây của một đường tròn

  1. Dây và đường kính của đường tròn Khái niệm dây

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 87, 88

  Xét dây AB tùy ý không đi qua tâm của đường tròn (O; R) (H.5.7). Dựa vào quan hệ giữa các cạnh của tam giác AOB, chứng minh AB < 2R.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 89, 90

  Tại sao số đo cung lớn của một đường tròn luôn lớn hơn ({180^0})

  Xem chi tiết
 • Bài 5.5 trang 90

  Cho nửa đường tròn đường kính AB và một điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn đó. Chứng minh rằng khoảng cách từ M đến AB không lớn hơn (frac{{AB}}{2}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 5.6 trang 90

  Cho đường tròn (O; 5 cm) và AB là một dây bất kì của đường tròn đó. Biết AB = 6 cm. a) Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB. b) Tính(tan alpha )nếu góc ở tâm chắn cung AB bằng (2alpha .)

  Xem chi tiết
 • Bài 5.7 trang 90

  Tâm O của một đường tròn cách dây AB của nó một khoảng 3 cm. Tính bán kính của đường tròn (O), biết rằng dây cung nhỏ AB có số đo bằng (100^circ )(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

  Xem chi tiết
 • Bài 5.8 trang 90

  Trên mặt một chiếc đồng hồ có các vạch chia như Hình 5.12. Hỏi cứ sau mỗi khoảng thời gian 36 phút: a) Đầu kim phút vạch trên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ? b) Đầu kim giờ vạch trên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

  Xem chi tiết