Giải bài tập 2.6 trang 35 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng trong mỗi trường hợp sau: a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2; b) m là số âm; c) y là số dương; d) p lớn hơn hoặc bằng 2 024.

Quảng cáo

Đề bài

Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2;

b) m là số âm;

c) y là số dương;

d) p lớn hơn hoặc bằng 2 024.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tập số thực, với hai số a và b có ba trường hợp:

- Số a lớn hơn số b, kí hiệu \(a > b.\)

- Số a bé hơn số b, kí hiệu \(a < b.\)

- Số a bằng số b, kí hiệu \(a = b.\)

Lời giải chi tiết

a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2 tức là \(x \le  - 2\)

b) m là số âm tức là \(m < 0\)

c) y là số dương tức là \(y > 0\)

d) p lớn hơn hoặc bằng 2024 tức là \(p \ge 2024\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close