Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng trang 59, 60, 61, 62, 63 Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Để xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật cần phải xác định được những đại lượng nào? Theo em, cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và của một lượng chất lỏng có khác nhau hay không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 59 KĐ

Để xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật cần phải xác định được những đại lượng nào? Theo em, cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và của một lượng chất lỏng có khác nhau hay không?

Phương pháp giải:

Từ hiểu biết đời sống và tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

- Để xác định khối lượng riêng của một chất tạo nên vật cần phải xác định được khối lượng của vật và thể tích của vật đó.

- Theo em, cách xác định khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và của một lượng chất lỏng giống nhau vì cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước dựa vào đo thể tích chất lỏng.

Câu hỏi tr 60 CH

Hoàn thành bảng ghi kết quả thí nghiệm vào vở theo mẫu bảng 14.1

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Tính khối lượng riêng của khối gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức: \({D_{tb}} = \frac{{{m_{tb}}}}{{{V_{tb}}}}\)

Câu hỏi tr 61 CH

Hoàn thành bảng ghi kết quả thí nghiệm vào vở theo mẫu bảng 14.2

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Tính khối lượng riêng của lượng nước theo công thức: \({D_{ntb}} = \frac{{{m_{ntb}}}}{{{V_{ntb}}}}\)

Câu hỏi tr 62 CH

Hoàn thành bảng ghi kết quả thí nghiệm vào vở theo mẫu bảng 14.3.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Tính khối lượng riêng của lượng nước theo công thức: \({D_{stb}} = \frac{{{m_{stb}}}}{{{V_{stb}}}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close