Bài 25. Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trang 102, 103, 104 Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Một học sinh cho rằng: “Bóng đèn tiêu thụ dòng điện, do đó cường độ dòng điện sẽ giảm sau khi đi qua bóng đèn”. Em có đồng ý với bạn học sinh đó không? Làm thế nào để kiểm tra ý kiến của mình?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 102 KĐ

Một học sinh cho rằng: “Bóng đèn tiêu thụ dòng điện, do đó cường độ dòng điện sẽ giảm sau khi đi qua bóng đèn”. Em có đồng ý với bạn học sinh đó không? Làm thế nào để kiểm tra ý kiến của mình?

Phương pháp giải:

Từ hiểu biết đời sống và tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Em không đồng ý với ý kiến trên. Để kiểm tra ta mắc ampe kế vào hai đầu dây dẫn trước và sau của bóng đèn để kiểm tra.

Câu hỏi tr 103 TN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:

Lớp:

1.  Mục đích thí nghiệm

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện đơn giản.

2.  Chuẩn bị

Dụng cụ thí nghiệm:

3.  Các bước tiến hành

Mô tả các bước tiến hành:

4.  Kết quả thí nghiệm

Bảng 25.1. Bảng số liệu đo cường độ dòng điện

Bảng 25.2. Bảng số liệu đo hiệu điện thế

Nhận xét:

1. Em có nhận xét gì về giá trị cường độ dòng điện tại các vị trí 1, 2?

2. Em có nhận xét gì về các giá trị của hiệu điện thế hai đầu bóng đèn và giá trị hiệu điện thế của nguồn?

3. So sánh kết quả thí nghiệm giữa các nhóm, lí giải sự khác biệt về kết quả thí nghiệm giữa các nhómLời giải chi tiết:

1. Cường độ dòng điện tại các vị trí 1 và vị trí 2 là bằng nhau.

2. Giá trị của hiệu điện thế hai đầu bóng đèn và giá trị hiệu điện thế của nguồn tỉ lệ với nhau.

3. Kết quả thí nghiệm của các nhóm không giống nhau do cách đo đạc còn sai số trong các thao tác đo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close