Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng Joulemeter trang 109, 110, 111 Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Khi muốn đun sôi một lượng nước xác định cần cung cấp bao nhiêu năng lượng nhiệt? Làm thế nào để đo được năng lượng nhiệt đó?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 109 KĐ

Khi muốn đun sôi một lượng nước xác định cần cung cấp bao nhiêu năng lượng nhiệt? Làm thế nào để đo được năng lượng nhiệt đó?

Phương pháp giải:

Vận dụng hiểu biết thực tế và tìm hiểu thông tin qua mạng internet.

Lời giải chi tiết:

Để đo được lượng nhiệt cần cung cấp đun sôi một lượng nước xác định ta sử dụng các dụng cụ đo như Joulemeter.

Báo cáo thực hành Báo cáo

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:

Lớp:

1.  Mục đích thí nghiệm

Đo năng lượng nhiệt mà nước trong nhiệt lượng kế nhận được thông qua đo năng lượng điện của dòng điện bằng joulemeter.

2.  Chuẩn bị

Dụng cụ thí nghiệm:

3.  Các bước tiến hành

Mô tả các bước tiến hành:

4.  Kết quả thí nghiệm

Bảng 27.1. Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 1

Lần đo

t (oC)

Năng lượng nhiệt

Bắt đầu đo

 

 

Tăng 3 oC

 

 

Tăng 6 oC

 

 

Tăng 9 oC

 

 

 

Bảng 27.2. Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 2 với lượng nước nhiều hơn

Lần đo

t (oC)

Năng lượng nhiệt

Bắt đầu đo

 

 

Tăng 3 oC

 

 

Tăng 6 oC

 

 

Tăng 9 oC

 

 

Nhận xét:

1. Từ kết quả thí nghiêm, nhận xét về năng lượng nhiệt cần thiết để đun nước.

2. Ước tính năng lượng nhiệt cần thiết để đun lượng nước trong nhiệt lượng kế tới sôi ở 100oC được không? Giải thích câu trả lời của em.

Lời giải chi tiết:

1. Từ kết quả thí nghiêm, ta thấy lượng nước đun càng nhiều thì năng lượng nhiệt cần thiết để đun nước càng lớn.

2. Ước tính năng lượng nhiệt cần thiết để đun lượng nước trong nhiệt lượng kế tới sôi ở 100oC được nếu ta biết nhiệt độ ban đầu của nước. Sử dụng công thức tính nhiệt lượng: Q = mc (t2 – t2)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close