Bài 18. Tác dụng làm quay của lực. Moment lực trang 76, 77, 78 Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Tại sao khi đẩy nhẹ cửa, tay ta đặt xa các bản lề của cánh cửa (hình a) thì mở cửa sẽ dễ dàng hơn khi đặt tay gần bản lề (hình b)?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 76 KĐ

Tại sao khi đẩy nhẹ cửa, tay ta đặt xa các bản lề của cánh cửa (hình a) thì mở cửa sẽ dễ dàng hơn khi đặt tay gần bản lề (hình b)?

Phương pháp giải:

Từ hiểu biết đời sống và tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết:

Tác dụng lực vào cạnh xa bản lề, theo hướng vuông góc với mặt phẳng cánh cửa sẽ đẩy dễ hơn vì giá của lực càng cách xa trục quay thì moment lực càng lớn, tác dụng làm quay càng lớn.

Câu hỏi tr 76 TN

1. Treo quả nặng vào vị trí nào thì thanh quay và các vị trí nào thì thanh không quay?

2. Mô tả tác dụng làm quay của lực Khi treo quả nặng vào điểm A và điểm C

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

1. Treo quả nặng vào vị trí A, B, C thì thanh quay và vị trí O thì thanh không quay

2. Khi treo quả nặng vào điểm A và điểm C thì thanh cân bằng

Câu hỏi tr 77 CH 1

Lấy tay tác dụng vào cửa các lực khác nhau theo chiều mũi tên biểu diễn như hình 18.2. Đường chưa mũi tên biểu diễn lực còn gọi là giá của lực. Trường hợp nào lực làm quay cánh cửa?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

Lực làm quay cánh cửa là lực ở hình c

Câu hỏi tr 77 CH 2

1. Tác dụng lực vào vị trí nào trong hình 18.3 có thể làm tay nắm cửa quay quanh trục của nó? Vị trí nào làm tay nắm cửa không quay quanh trục của nó?

2. Lực tác dụng ở vị trí nào có thể làm cho tay nắm cửa dễ dàng quay hơn?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

1. Vị trí tác dụng lực  trong hình 18.3 có thể làm tay nắm cửa quay quanh trục của nó là B, C. Vị trí làm tay nắm cửa không quay quanh trục của nó là A

2. Lực tác dụng ở vị trí C có thể làm cho tay nắm cửa dễ dàng quay hơn.

Câu hỏi tr 77 CH 3

1. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào độ lớn của lực như thế nào?

2. Giá của lực càng xa trục thì tác dụng làm quay của lực thay đổi như thế nào?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

1. Lực càng lớn, momen lực càng lớn lực, tác dụng làm quay càng lớn.

2. Giá của lực càng cách xa trục quay, momen lực càng lớn tác dụng làm quay càng lớn.

Câu hỏi tr 78 CH

So sánh moment của lực F1, moment của lực F2 trong các Hình 18.4a và Hình 18.4b

Phương pháp giải:

Hình 18.4a: Giá của lực càng cách xa trục quay, momen lực càng lớn tác dụng làm quay càng lớn

Hình 18.4b: Lực càng lớn, momen lực càng lớn lực, tác dụng làm quay càng lớn

Lời giải chi tiết:

Hình 18.4a: Moment của lực F1 nhỏ hơn Moment của lực F2 vì giá của lực F1 nhỏ hơn lực F2

Hình 18.4b: Moment của lực F1 nhỏ hơn Moment của lực F2 vì lực Fnhỏ hơn lực F2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close