Bài 13. Khối lượng riêng trang 56, 57, 58 Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Trong đời sống ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Nói như thế có đúng không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 56 CH

Trong đời sống ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Nói như thế có đúng không? Làm thế nào để trả lời câu hỏi này?

Phương pháp giải:

Từ hiểu biết đời sống và tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Trong đời sống ta thường nói sắt nặng hơn nhôm vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

Câu hỏi tr 56 TN

  1. Hãy nhận xét về tỉ số khối lượng và thể tích của ba thỏi sắt.
  2. Dự đoán về tỉ số này với các vật liệu khác nhau.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

1. Tỉ số khối lượng và thể tích của ba thỏi sắt không thay đổi.

2. Dự đoán tỉ số khối lượng và thể tích với các vật liệu khác nhau là khác nhau.

Câu hỏi tr 57 CH

Nhận xét về tỉ số khối lượng và thể tích của các thỏi sắt, nhôm, đồng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Tỉ số khối lượng và thể tích của các thỏi sắt, nhôm, đồng không giống nhau khi thể tích bằng nhau.

Câu hỏi tr 58 CH

  1. Dựa vào đại lượng nào, người ta nói sắt nặng hơn nhôm?
  2. Một khối gang hình chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2cm, 3cm, 5cm và có khối lượng 210g. Hãy tính khối lượng riêng của gang.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

1. Dựa vào đại lượng khối lượng riêng để nói sắt nặng hơn nhôm.

2. Thể tích của gang là: V = 2.3.5 = 30 cm3

Khối lượng riêng của gang là: \(D = \frac{m}{V} = \frac{{210}}{{30}} = 7\)\(g\)/\(c{m^3}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close