Giải hoạt động vận dụng trang 39 bài 9 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức

Thực hiện Dự án “Làm xanh trường lớp” . Bước 1: Mỗi nhóm tự chuẩn bị một cây xanh mang đến lớp. Bước 2: Trồng cây ở “Công trình măng non” của lớp mình. Tưới nước và chăm sóc cây hằng ngày. Bước 3: Các nhóm chia sẻ kết quả sau khi thực hiện Dự án trong bài Ôn tập chủ đề.

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện Dự án “Làm xanh trường lớp”

Bước 1: Mỗi nhóm tự chuẩn bị một cây xanh mang đến lớp.

Bước 2:

- Trồng cây ở “Công trình măng non” của lớp mình.

- Tưới nước và chăm sóc cây hằng ngày.

Bước 3: Các nhóm chia sẻ kết quả sau khi thực hiện Dự án trong bài Ôn tập chủ đề.

Lời giải chi tiết

Em tự thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close