Giải hoạt động thực hành trang 69 bài 18 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức

1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu sau: 2. Hãy viết các việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật theo gợi ý sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu sau:


2. Hãy viết các việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật theo gợi ý sau:

Câu 1

1. Lựa chọn thẻ chữ và hoàn thành sơ đồ về những việc làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật theo mẫu sau:

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Hãy viết các việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật theo gợi ý sau:

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close