Giải hoạt động khám phá trang 86 - 87 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. sát hình dưới đây, chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp. 2. Em hãy đặt tay lên ngực, thực hiện động tác hít thở sâu bằng mũi, cho biết lồng ngực thay đổi như thế nào khi hít vào và thở ra. 3. Quan sát hình dưới, trả lời câu hỏi và yêu cầu sau: Hình nào thể hiện hoạt động hít vào? Hình nào thể hiện hoạt động thở ra? Vì sao em biết? Chỉ đường đi của không khí khi hít vào và thở ra. Cơ quan hô hấp có chức năng gì?

Quảng cáo

Đề bài

1. sát hình dưới đây, chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

2. Em hãy đặt tay lên ngực, thực hiện động tác hít thở sâu bằng mũi, cho biết lồng ngực thay đổi như thế nào khi hít vào và thở ra.

3. Quan sát hình dưới, trả lời câu hỏi và yêu cầu sau:

- Hình nào thể hiện hoạt động hít vào? Hình nào thể hiện hoạt động thở ra? Vì sao em biết?

- Chỉ đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.

- Cơ quan hô hấp có chức năng gì?

 

Lời giải chi tiết

1. Bộ phận chính của cơ quan hô hấp là: mũi, khí quản, phế quản, phổi.

2. Khi đặt tay lên ngực và thực hiện hít thở thật sâu, em thấy khi hít vào lồng ngực sẽ phồng lên, to hơn và khi thở ra lồng ngực sẽ xẹp xuống.

3. 

- Hình 3a thể hiện hoạt động hít vào, hình 3b thể hiện hoạt động thở ra. Em biết khi thực hiện động tác hít thở của chính bản thân mình.

- Đường đi của không khí khi hít vào là: mũi, khí quản, phế quản, phổi. Đường đi của không khí khi thở ra là: phổi, phế quản, khí quản, mũi.

- Cơ quan hô hấp có chức năng giúp chúng ta luôn có đủ lượng không khí cung cấp cho các bộ phận để sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close