Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây ?

A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.

B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.

C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp

Cây sử dụng chất hữu cơ và ôxi làm nguyên liệu cho quá trình hô hấp.

Lời giải

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp: Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp; Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn; Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước, …

Chọn D

Câu 12

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua

A. các lỗ khí.

B. tế bào biểu bì mặt trên.

C. tế bào biểu bì mặt dưới.

D. thịt lá.

Phương pháp

Xem lý thuyết Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Lời giải

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua các lỗ khí.

Chọn A

Câu 13

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở

A. mặt trên của lá.

B. mặt dưới của lá.

C. thịt lá.

D. gân lá.

Phương pháp

Xem lý thuyết Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Lời giải

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Chọn B

Câu 14

Cây nào sau đây có lá ngọn dạng tua cuốn?

A. Cây mồng tơi.

B. Cây đậu Hà Lan.

C. Cây bèo đất.

D. Cây hành.

Phương pháp

Xem lý thuyết Biến dạng của lá

Lời giải

Cây đậu Hà Lan có lá ngọn dạng tua cuốn. 

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài