Giải BT 1,2,3,4,5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

A. Cây mía, cây lúa, cây tre.

B. Cây cải, cây tỏi, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.

D. Cây nghệ, cây gừng, cây hoa hồng.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đặc điểm bên ngoài của lá

Lời giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có gân lá song song: Cây mía, cây lúa, cây tre.

Chọn A

Câu 2

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có lá đơn ?

A. Cây bưởi, cây ổi, cây hoa hồng.

B. Cây mồng tơi, cây quýt, cây dâu.

C. Cây nghệ, cây gừng, cây xấu hổ.

D. Cây khoai tây, cây nhãn, cây khoai lang.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đặc điểm bên ngoài của lá

Lời giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có lá đơn: Cây mồng tơi, cây quýt, cây dâu.

Chọn B

Câu 3

Nhóm cày nào sau đây có đặc điểm : màu xanh ở 2 mặt lá không khác nhau ?

A. Cây lúa, cây ngô, cây mía.

B. Cây bưởi, cây hồng xiêm, cây bầu.

C. Cây lim, cây sấu, cây hoa sữa.

D. Cây mồng tơi, cây su hào, cây cà chua.

Phương pháp

Màu xanh ở 2 mặt lá không khác nhau khi lá xếp xiên trên cây do đó được ánh sáng chiếu đều nhau

Lời giải

Nhóm cây có đặc điểm màu xanh ở 2 mặt lá không khác nhau: Cây lúa, cây ngô, cây mía.

Chọn A

Câu 4

Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là

A. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ.

B. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ, ánh sáng.

C. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ, ánh sáng.

D. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp

Lời giải

Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ, ánh sáng.

Chọn B

Câu 5

Nguyên liệu để lá chế tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng là

A. nước và khí ôxi.

B. nước và chất diệp lục. 

C. nước và khí cacbônic.

D. nước và khí nitơ.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?

Lời giải

Nguyên liệu để lá chế tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng là: nước và khí cacbônic.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài