Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp

Lời giải chi tiết

Cần trồng cây đúng thời vụ để đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng và nhiệt độ cho cây quang hợp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài