Giải bài 7 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong tự nhiên và đối với đời sống động vật 

Lời giải chi tiết

Điều đó đúng, vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài