Giải bài tập 2.6 trang 36 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

So sánh \(x\) và \(y\) nếu: a) \(2x - 3 > 2y - 3\); b) \( - 3x + 4 \ge - 3y + 4\).

Quảng cáo

Đề bài

So sánh \(x\) và \(y\) nếu:

a) \(2x - 3 > 2y - 3\);

b) \( - 3x + 4 \ge  - 3y + 4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các mối liên hệ để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(2x - 3 > 2y - 3\) nên cộng hai vế với số \(3\) ta được: \(2x > 2y\) (1).

Chia hai vế của bất phương trình (1) với \(2 > 0\), ta được: \(x > y\).

b) Vì \( - 3x + 4 \ge  - 3y + 4\) nên cộng hai vế với số \( - 4\), ta được: \( - 3x \ge  - 3y\) (1).

Chia hai vế của bất phương trình (1) với \( - 3 < 0\), ta được: \(x \le y\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close