Giải bài tập 2.5 trang 36 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Cho \(a \le b\). Hãy so sánh: a) \(\sqrt 2 - 3a\) và \(\sqrt 2 - 3b\); b) \(20a - 5\) và \(20b - 5\).

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a \le b\). Hãy so sánh:

a) \(\sqrt 2  - 3a\) và \(\sqrt 2  - 3b\);

b) \(20a - 5\) và \(20b - 5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các mối liên hệ để giải bài toán.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(a \le b\) nên nhân hai vế của bất đẳng thức với số \( - 3 < 0\) ta được: \( - 3a \ge  - 3b\) (1).

Cộng hai vế của bất phương trình (1) với \(\sqrt 2 \), ta được: \(\sqrt 2  - 3a \ge \sqrt 2  - 3b\).

b) Vì \(a \le b\) nên nhân hai vế của bất đẳng thức với số \(20 > 0\) ta được: \(20a \le 20b\) (1).

Cộng hai vế của bất phương trình (1) với \( - 5\), ta được: \(20a - 5 \le 20b - 5\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close