Giải bài tập 2.1 trang 36 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) \( - 4 + 7 > 5\); b) \( - 12 \le - 3.4\); c) \(135 + \left( { - 87} \right) < 150 + \left( { - 87} \right)\).

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \( - 4 + 7 > 5\);

b) \( - 12 \le  - 3.4\);

c) \(135 + \left( { - 87} \right) < 150 + \left( { - 87} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính kết quả để khẳng định đúng sai.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \( - 4 + 7 = 3 > 5\) (Vô lý).

Vậy \( - 4 + 7 > 5\) là khẳng định sai.

b) Ta có: \( - 3.4 =  - 12 \ge  - 12\) (Đúng).

Vậy \( - 12 \le  - 3.4\) là khẳng định đúng.

c) Ta có:

\(\left. \begin{array}{l}135 + \left( { - 87} \right) = 48\\150 + \left( { - 87} \right) = 63\end{array} \right\} \Rightarrow 48 < 63\) (đúng).

Vậy \(135 + \left( { - 87} \right) < 150 + \left( { - 87} \right)\) là khẳng định đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close