Giải bài tập 1.26 trang 25 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Xác định các hệ số (x) và (y) trong phương trình phản ứng hóa học (đã cân bằng) sau: (3C{l_2} + 6NaOH to xNaCl + yNaCl{O_3} + 3{H_2}O).

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các hệ số \(x\) và \(y\) trong phương trình phản ứng hóa học (đã cân bằng) sau:

\(3C{l_2} + 6NaOH \to xNaCl + yNaCl{O_3} + 3{H_2}O\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Lập hệ phương trình;

+ Giải hệ phương trình;

+ Kiểm tra nghiệm rồi trả lời cho bài toán ban đầu.

Lời giải chi tiết

Vì phương trình phản ứng hóa học nêu trên đã cân bằng nên lần lượt số nguyên tử của nguyên tố Na, nguyên tố Cl, nguyên tố H và nguyên tố O ở hai vế của phương trình phải bằng nhau.

Do đó: \(x + y = 6\) và \(3y + 3 = 6\). Vậy ta có hệ phương trình sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 6\\3y + 3 = 6\end{array} \right.\).

Giải hệ phương trình trên, ta được \(x = 5\) và \(y = 1\).

Vậy \(x = 5\) và \(y = 1\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close