Giải bài tập 1.29 trang 25 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left( {x - 1} \right)\left( {2x - 1} \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)\) là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Quảng cáo

Đề bài

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left( {x - 1} \right)\left( {2x - 1} \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)\) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về phương trình tích rồi giải phương trình.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\left( {x - 1} \right)\left( {2x - 1} \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)\\\left( {x - 1} \right)\left[ {\left( {2x - 1} \right) - \left( {x + 2} \right)} \right] = 0\\\left( {x - 1} \right)\left( {2x - 1 - x - 2} \right) = 0\\\left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) = 0.\end{array}\)

Phương trình \(x - 1 = 0\) có nghiệm duy nhất \(x = 1\).

Phương trình \(x - 3 = 0\) có nghiệm duy nhất \(x = 3\).

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left( {x - 1} \right)\left( {2x - 1} \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)\) là: \(1 + 3 = 4\).

Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close