Giải bài tập 1.23 trang 24 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

Một công ty sử dụng biểu thức \(\frac{{60\left( {2n + 1} \right)}}{{n + 1}}\) (đơn vị: triệu đồng) để xác định tổng tiền lương của nhân viên A trong năm thứ n tại công ty. Trong năm thứ mấy thì tổng tiền lương của nhân viên A là 110 triệu đồng?

Quảng cáo

Đề bài

Một công ty sử dụng biểu thức \(\frac{{60\left( {2n + 1} \right)}}{{n + 1}}\) (đơn vị: triệu đồng) để xác định tổng tiền lương của nhân viên A trong năm thứ n tại công ty. Trong năm thứ mấy thì tổng tiền lương của nhân viên A là 110 triệu đồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đưa về phương trình chứa ẩn ở mẫu;

+ Dựa vào phương trình chứa ẩn ở mẫu để kết luận bài toán.

Lời giải chi tiết

Tổng tiền lương của nhân viên A là 110 triệu đồng khi:

\(\begin{array}{l}110 = \frac{{60\left( {2n + 1} \right)}}{{n + 1}}\\\frac{{110\left( {n + 1} \right)}}{{n + 1}} = \frac{{60\left( {2n + 1} \right)}}{{n + 1}}\\110n + 110 = 120n + 60\\10n = 50\\n = 5.\end{array}\)

Vậy năm thứ 5 thì tổng tiền của nhân viên A là 110 triệu đồng.

 • Giải bài tập 1.24 trang 24 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế: a) \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 4y = 8\\2x - 5y = - 10\end{array} \right.\); b) \(\left\{ \begin{array}{l}9x - 11y = 6\\3x + y = 4\end{array} \right.\); c) \(\left\{ \begin{array}{l} - 0,4x + 0,5y = - 6\\1,2x - 1,8y = 21\end{array} \right.\); d) \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 6y = 14\\ - x + 3y = - 7\end{array} \right.\).

 • Giải bài tập 1.25 trang 24 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Một hợp kim chứa 25% kim loại đồng. Một hợp kim khác chứa 50% kim loại đồng. Cần dùng bao nhiêu gam hợp kim mỗi loại nêu trên để tạo ra 1kg hợp kim chứa 45% kim loại đồng?

 • Giải bài tập 1.26 trang 25 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Xác định các hệ số (x) và (y) trong phương trình phản ứng hóa học (đã cân bằng) sau: (3C{l_2} + 6NaOH to xNaCl + yNaCl{O_3} + 3{H_2}O).

 • Giải bài tập 1.27 trang 25 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Một công ty thiết kế nội thất sản xuất ra hai loại ghế là ghế bành và ghế dài từ hai loại nguyên liệu là gỗ và vải. Số đơn vị nguyên liệu cần dùng để tạo ra một chiếc ghế mỗi loại được cho trong bảng sau: Hỏi có bao nhiêu chiếc ghế mỗi loại được sản xuất nếu sử dụng hết 1 600 đơn vị gỗ và 1 400 đơn vị vải?

 • Giải bài tập 1.28 trang 25 SGK Toán 9 tập 1 - Cùng khám phá

  Điểm trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,73 điểm. Kết quả cụ thể được ghi lại trong bảng sau, trong đó có 2 ô bị mờ không đọc được (đánh dấu ?): Hãy xác định các số trong hai ô đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close