Bài III.6, III.7 trang 49 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.6, III.7 trang 49 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III.6

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở \(100\Omega .\) Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là \(100{\rm{W}}.\) Cường độ hiệu dụng qua điện trở bằng

A. \(2\sqrt 2 A.\)                        B. \(1{\rm{A}}.\)

C. \(2{\rm{A}}.\)                              D. \(\sqrt 2 A.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở \(P = {I^2}R\)

Lời giải chi tiết:

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở \(P = {I^2}R \Leftrightarrow 100 = {I^2}.100 \Rightarrow I = 1A\)

Chọn B

III.7

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}cos\omega t\) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở \(R,\) cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L\) và tụ điện có điện dung \(C\) mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. \(\dfrac{{\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}}}}{R}.\)

B. \(\dfrac{R}{{\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}}}}.\)

C. \(\dfrac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{(\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}})}^2}} }}.\)  

D. \(\dfrac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{(\omega L + \dfrac{1}{{\omega C}})}^2}} }}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính hệ số công suất \(\cos \varphi  = \dfrac{R}{Z}\)

Sử dụng công thức tính tổng trở \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} \)

Sử dụng công thức tính dung kháng \({Z_C} = \dfrac{1}{{C\omega }}\), cảm kháng\({Z_L} = L\omega \)

Lời giải chi tiết:

Hệ số công suất \(\cos \varphi  = \dfrac{R}{Z} = \dfrac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}} }} \\= \dfrac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{(L\omega  - \dfrac{1}{{C\omega }})}^2}} }}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài III.8, III.9 trang 50 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.8, III.9 trang 50 sách bài tập vật lí 12. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là

 • Bài III.10, III.11 trang 50 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.10, III.11 trang 50 sách bài tập vật lí 12. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.

 • Bài III.12, III.13 trang 51 Vật Lí 12

  Giải bài III.12, III.13 trang 51 sách bài tập vật lí 12. . Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55V và 220V.

 • Bài III.14, III.15 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.14, III.15 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực 4 cực nam và 4 cực bắc.

 • Bài III.16 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.16 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close