Bài III.14, III.15 trang 51 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.14, III.15 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực 4 cực nam và 4 cực bắc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III.14

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm \(4\) cặp cực (\(4\)cực nam và \(4\)cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số \(50Hz\) thì rôto phải quay với tốc độ

A. \(750\) vòng/phút.          B. \(75\) vòng/phút.

C. \(480\) vòng/phút.          D. \(25\) vòng/phút. 

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số máy điện xoay chiều: \(f = pn\)

Trong đó:

+ \(f\) là tần số (\(Hz\) )

+ \(p\) là số cặp cực

+ \(n\) là tốc độ quay của roto (vòng/s)

Lời giải chi tiết:

Có \(f = pn \\\Rightarrow n = \dfrac{f}{p} = \dfrac{{50}}{4} = 12,5(vong/s)\\ = 750(vong/phut)\)

Chọn A

III.15

Trong mạch điện ba pha có tải đối xứng, khi dòng điện chạy trong tải thứ nhất có biểu thức là \({i_1} = I\sqrt 2 cos\omega t,\) thì dòng điện chạy trong tải thứ hai và thứ ba có các biểu thức là:

A. \({i_2} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{\pi }{3})(A)\) và \({i_3} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{{2\pi }}{3})(A).\)

B. \({i_2} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{{2\pi }}{3})(A)\) và \({i_3} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \pi )(A).\)

C. \({i_2} = I\sqrt 2 cos(\omega t - \dfrac{\pi }{3})(A)\) và \({i_3} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{\pi }{3})(A).\)

D. \({i_2} = I\sqrt 2 cos(\omega t - \dfrac{{2\pi }}{3})(A)\) và \({i_3} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{{2\pi }}{3})(A).\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về động cơ điện ba pha.

Lời giải chi tiết:

Trong động cơ điện ba pha, dòng điện đôi một lệch pha nhau góc \(\dfrac{{2\pi }}{3}rad\)

\({i_2} = I\sqrt 2 cos(\omega t - \dfrac{{2\pi }}{3})(A)\) và \({i_3} = I\sqrt 2 cos(\omega t + \dfrac{{2\pi }}{3})(A).\)

Chọn D

Loigiaihay.com

 • Bài III.16 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.16 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

 • Bài III.17 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.17 trang 52 sách bài tập vật lí 12.a) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?

 • Bài III.18 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.18 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.

 • Bài III.19 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.19 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu?

 • Bài III.12, III.13 trang 51 Vật Lí 12

  Giải bài III.12, III.13 trang 51 sách bài tập vật lí 12. . Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55V và 220V.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close