Giải bài 8 trang 80 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 80 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau :

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

- Kiểu rễ

- Kiểu gân lá

- Số cánh hoa

- Số lá mầm của phôi ở trong hạt

- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Từ bảng trên hãy nêu đặc điểm lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Lời giải chi tiết

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

- Kiểu rễ

- Kiểu gân lá

- Số cánh hoa

- Số lá mầm của phối ở trong hạt.

- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong...

- Rễ cọc.

- Gân hình mạng.

- 5 hoặc 4 cánh hoa hoặc bội số của 5 hoặc 4.

- 2 lá mầm.

- 2 lá mầm

- Rễ chùm.

- Gân hình song song, hình cung.

- 3 hoặc 6 cánh hoa.

- 1 lá mầm.

- phôi nhũ. 

- Đặc điểm lớp Hai lá mầm:

+ 2 lá mầm.

+ Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong 2 lá mầm.

+ Rễ cọc.

+ Lá có gân hình mạng.

+ Thân đa dạng: thân gỗ, thân cỏ.

- Đặc điểm lớp Một lá mầm:

+ 1 lá mầm.

+ Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong phôi nhũ.                                    

+ Rễ chùm.

+ Lá có gân song song, hình cung.

+ Thân: thân cỏ (trừ một số là dạng thân cột như cau, dừa, tre).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 77
Gửi bài