Giải bài 9 trang 80 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 80 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm: cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

Quảng cáo

Đề bài

- Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm : cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

- Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyêt Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Lời giải chi tiết

- Nhóm cây Hai lá mầm: cây sen, cây mít, cây dâu tây, cây bắp cải, cây đậu.

  Nhóm cây Một lá mầm: cây bèo tây, cây ngô, cây chuối, cây tre...

- Có thể nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài như:

+ Gân lá.

+ Dạng thân.

+ Số cánh hoa (nếu cây đang ra hoa).

+ Dạng rễ (nếu cây nhỏ có thể nhổ lên quan sát).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 77
Gửi bài