Giải bài 1,2,3,4,5 trang 81 SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 81 Sách bài tập Sinh học 6: Tảo có vai trò quan trọng như

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tảo có vai trò quan trọng như

A. có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

B. góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Vai trò của tảo

Lời giải

Tảo có vai trò quan trọng như

+ có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

+ góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

+ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc…

Chọn D

Câu 2

Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Tuy đã có thân lá nhưng thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, đó là:

A. cây dương xỉ.

B. cây rêu.

C. cây rau mùi.

D. cây thông con.

Phương pháp

Xem lý thuyết Rêu – cây rêu

Lời giải

Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Tuy đã có thân lá nhưng thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, đó là cây rêu.

Chọn B

Câu 3

Cây rêu con hình thành từ

A. hạt nảy mầm.

B. nguyên tản.

C. một phần thân cây rêu mẹ.

D. bào tử nảy mầm.

Phương pháp

Xem lý thuyết Túi bào tử và sự phát triển của rêu

Lời giải

Cây rêu con hình thành từ bào tử nảy mầm.

Chọn D

Câu 4

Nhóm thực vật đầu tiên sông trên cạn, có rễ giả chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là

A. Hạt kín.                       B. Hạt trần.

C. Quyết.                         D. Rêu.

Phương pháp

Xem lý thuyết Rêu – cây rêu

Lời giải

Nhóm thực vật đầu tiên sông trên cạn, có rễ giả chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là rêu

Chọn D

Câu 5

Rêu sống ở trên cạn nhưng chỉ sông được ở chỗ ẩm ướt vì

A. thân và lá chưa có mạch dẫn.

B. chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.

C. đã có rễ, thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.

D. cả A và B.

Phương pháp

Xem lý thuyết Rêu – cây rêu

Lời giải

Rêu sống ở trên cạn nhưng chỉ sông được ở chỗ ẩm ướt vì thân và lá chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 77
Gửi bài