Giải bài 11,12,13,14,15 trang 83 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 83 Sách bài tập Sinh học 6: Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

A. cải, đậu, dừa, thông.

B. sim, ngô, hoa hồng, bòng bong.

C. khoai tây, ớt, lạc, đậu.

D. pơmu, lim, dừa, cà chua.

Phương pháp

Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Lời giải

Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là khoai tây, ớt, lạc, đậu.

Chọn C

Câu 12

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là

A. cấu tạo của rễ, thân, lá.

B. số lá mầm của phôi

C. cấu tạo của hạt.

D. cấu tạo của phôi.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đặc điểm phân biệt giữa lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm

Lời giải

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là số lá mầm của phôi

Chọn B

Câu 13

Nhóm cây gồm toàn cáy Một lá mầm:

A. mít, cà chua, ớt, chanh.

B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

C. mía, lúa, ngô, dừa.

D. bưởi, cau, mướp, cà chua.

Phương pháp

Cây Một lá mầm trong phôi có 1 lá mầm, dự trữ chất dinh dưỡng ở phôi nhũ

Lời giải

Nhóm cây gồm toàn cáy Một lá mầm: mía, lúa, ngô, dừa.

Chọn C

Câu 14

Nhóm cây gồm toàn cây Hai lá mầm:

A. mít, cà chua, ớt, chanh.

B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

C. mía, lúa, ngô, dừa

D. bưởỉ, cau, mướp, cà chua.

Phương pháp

Cây Hai lá mầm trong phôi có 2 lá mầm, dự trữ chất dinh dưỡng ở lá mầm

Lời giải

Nhóm cây gồm toàn cây Hai lá mầm: mít, cà chua, ớt, chanh.

Chọn A

Câu 15

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là:

A. hình dạng và cấu tạo của rễ

B. cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

C. hình dạng và cấu tạo thân cây.

D. hình dạng và cấu tạo của lá cây.

Phương pháp

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là dựa vào cơ quan sinh sản.

Lời giải:

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là: cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 77
Gửi bài