Giải bài 6,7,8,9,10 trang 51 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,20 trang 51 sách bài tập Sinh học 8. Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có sự tham gia của

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị

B. Enzim pepsin.

C. Dạ dày

D. Cả A và B.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải:

Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin

Chọn B

Câu 7

7. Ở dạ dày, sự biến đổi lí học có tác dụng:

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin thành các chất đơn giản.

C. Nghiền, bóp, nhào trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải:

Biến đổi lí học: sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

Chọn D

Câu 8

8. Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có tác dụng

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn.

C. Đảo trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải:

Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin

Chọn B

Câu 9

9. Ở khoang miệng, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở khoang miệng

Lời giải:

Biên đổi lí học: nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt thực hiện các hoạt động tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn: làm mềm thức ăn, giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt

Chọn A

Câu 10

10. Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải:

+ Biến đổi lí học: sự co bóp của dạ dày làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

+ Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 50
Gửi bài