Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 17 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 17. Bộ xương người gồm những phần nào? Bộ xương có chức năng gì? Phân biệt đặc điểm của các loại xương.

 • pic

  Bài 2 SBT trang 18 Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 18 SBT Sinh học 8. Trình bày cấu tạo một bắp co và cấu tạo tê bào cơ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 18 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 18 SBT Sinh học 8. Cẩn làm gì để hết mỏi cơ? Rèn luyện cơ bằng cách nào?

 • pic

  Bài 4 trang 18 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 18 SBT Sinh học 8. Khả năng co cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • pic

  Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8. Những đặc điểm nào của bộ xương giúp bộ xương đảm bảo được các chức năng?

 • pic

  Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự lớn lên và dài ra của xương.

 • pic

  Bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự co cơ và sự vận động của cơ thể.

 • pic

  Bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8. Trong xây dựng và kiến trúc, người ta đã ứng dụng khả năng chịu lực của xương như thế nào?

 • pic

  Bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú đuọc thể hiện như thế nào?

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động?

 • Quảng cáo

Gửi bài