Giải bài 2 trang 18 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 18 SBT Sinh học 8. Trình bày cấu tạo một bắp co và cấu tạo tê bào cơ.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cấu tạo một bắp co và cấu tạo tê bào cơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Cấu tạo và tính chất của cơ

Lời giải chi tiết

- Cấu tạo bắp cơ: 

+ Bắp cơ thường hình thoi, hai đầu có gân bám vào các xương qua khớp.

+ Bắp cơ do nhiều bó cơ họp thành.

+ Mỗi bó cơ gồm nhiều tế bào cơ gọi là sợi cơ.

- Cấu tạo của tế bào cơ (sợi cơ):

+ Tế bào cơ gồm nhiều tơ cơ.

+ Tơ cơ gồm hai loại: tơ cơ mảnh và tơ cơ dày xếp xen kẽ nhau. Tơ cơ mảnh thì trơn, tơ cơ dày có mấu sinh chất.

+ Tế bào cơ dài nhiều nhân và gồm nhiều đơn vị cấu trúc.

+ Sự phân bố xen kẽ giữa tơ cơ dày và tơ cơ mảnh ở các đơn vị cấu trúc kế tiếp nhau tạo nên đĩa sáng và đĩa tối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close