Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể người ?

 • pic

  Bài 2 trang 77 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phẩn của nuớc tiểu đẩu khác vói máu như thế nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phần nuớc tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

 • pic

  Bài 4 trang 78 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tạo nước tiểu gổm những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn có gì khác nhau ?

Gửi bài Gửi bài