Giải bài 2 trang 77 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phẩn của nuớc tiểu đẩu khác vói máu như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Thành phẩn của nuớc tiểu đẩu khác vói máu như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Bài tiết nước tiểu.

Lời giải chi tiết

Nước tiểu đầu và máu khác nhau:

- Nước tiểu đầu: được tạo thành qua màng lọc ở cầu thận, ở đây có quá trình lọc máu để tạo thành nước tiểu đầu. Vì vậy, nước tiểu đầu giống huyết tương của máu nhưng không có các tế bào máu và prôtêin, là các phần tử có kích thước lớn nên không đi qua lỗ lọc.

- Máu: có chứa các tế bào máu và prôtêin.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close