Giải bài 3 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phần nuớc tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Thành phần nuớc tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Bài tiết nước tiểu.

Lời giải chi tiết

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng hơn

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc hơn

Chứa ít các chất dư thừa và độc hại

Chứa nhiều các chất dư thừa và chất độc hại

Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Sở dĩ có sự khác nhau đó là do sau khi hình thành nước tiểu đầu có quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng và tiếp tục bài tiết các chất không cần thiết đối với cơ thể ở ống thận để tạo nước tiểu chính 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close