Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8. Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào?

 • pic

  Bài 2 trang 5 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học lớp 8. Khi nói về các hệ co quan trong cơ thể, cho biết:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học lớp 8. Mô tả cấu tạo của một noron điển hình. Chức năng cơ bản của nơron là gì? Nơron gồm những loại nào?

 • pic

  Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8. Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

 • pic

  Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8. Cho ví dụ và phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà, phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan.

 • pic

  Bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8. Em bé đái dầm có phải là phản xạ không? Hãy giải thích cơ chế?

 • pic

  Bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8. Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8. Tế bào động vật có

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8. Tế bào là:

 • Quảng cáo

Gửi bài