Giải bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

Đề bài

Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tế bào

Lời giải chi tiết

Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau :

- Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và nước mô (môi trường trong):

+ Lấy O2 và các chất dinh dưỡng từ môi trường và thải ra môi trường các chất thải.

+ Qua quá trình trao đổi-chất mà tế bào có khả năng tích luỹ vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể tăng trưởng.

- Tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường : tiếp nhận các kích thích của môi trường và có phản ứng trả lời.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 7
Gửi bài