Giải bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tế bào

Lời giải chi tiết

Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau :

- Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và nước mô (môi trường trong):

+ Lấy O2 và các chất dinh dưỡng từ môi trường và thải ra môi trường các chất thải.

+ Qua quá trình trao đổi-chất mà tế bào có khả năng tích luỹ vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể tăng trưởng.

- Tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường : tiếp nhận các kích thích của môi trường và có phản ứng trả lời.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close