Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39

  Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39

  Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39. Trình bày các biện pháp chủ yếu nhằm bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp của nguời.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 40 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Nêu mối liên quan giữa các giai đoạn trong quá trình hô hấp.

 • pic

  Bài 2 trang 40 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Hoạt động hô hấp ở người diễn ra như thế nào?

 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

  Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

 • pic

  Bài tự luận 3 trang 40 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. Một hệ hô hấp khoẻ mạnh có thể được phản ánh qua các chỉ số nào?

 • pic

  Bài 4 trang 40 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Cần phải rèn luyện thế nào để có hệ hô hấp khoẻ mạnh?

 • pic

  Bài 5 trang 40 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 sách bài tập Sinh học 8 trang 40: Nêu các bước xử lí thích hợp khi gặp tình huống có một em nhỏ trong một nơi đông người bị ngất xỉu, mặt tím tái và ngừng hô hấp đột ngột.

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 40

  Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 40: Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 41

  Giải bài 6,7,8,9,10 sách bài tập Sinh học 8 trang 41. Hệ hô hấp gồm:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài