Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

Quảng cáo

Đề bài

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Hoạt động hô hấp

Lời giải chi tiết

 

Sự trao đổi khí ở phổi

Sự trao đổi khí ở tê bào

Giống nhau

Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

Khác nhau

Là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

Là sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close